Stichting Kinderen Goedgekeurd

Het doel van de Stichting Kinderen Goedgekeurd is duidelijk: via cultuur kinderen op sociaal en educatief vlak ondersteunen, ongeacht hun afkomst, taal, sociale achtergrond, of mentale of fysieke beperking. Het Nationaal Muziektheater en het Kinderpanel zijn daar concrete voorbeelden van.

Met eigen nummers leven kinderen zich in leuke workshops en muziekateliers helemaal uit. Ja, ook meerstemmig. Zo maken we via leuke muzieksessies elk thema bespreekbaar. Een voorbeeld? Voor Rode Neuzendag schreven, componeerden en arrangeerden we een eigen lied met een nieuwe naam voor psychiatrie. Met catchy muzieknoten maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken. Dat is onze bedoeling.

Visie

De Stichting Kinderen Goedgekeurd is een Belgisch cultuurplatform voor en door kinderen. Het doel is duidelijk: via cultuur kinderen op sociaal en educatief vlak ondersteunen, ongeacht hun afkomst, taal, sociale achtergrond, of mentale of fysieke beperking.

Open voor iedereen en bovenal laagdrempelig. Als erkende stichting van openbaar nut willen we kinderen ten volle hun interesses en talenten laten ervaren, verkennen en ontwikkelen met cultuur als leidraad. Want cultuur staat voor verscheidenheid en openheid. Cultuur helpt kinderen groeien en met een open vizier de wereld tegemoet treden.

Doel

Als nationaal cultuurplatform creëert de stichting een vertrouwelijke omgeving waarin kinderen op een actieve en pedagogisch verantwoorde manier ontbolsteren. Aan de hand van creativiteit, woord, muziek, dans en taal maken we maatschappelijke thema’s bespreekbaar. Het uitgangspunt is telkens respect voor elke cultuur, achtergrond en persoon.

Kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding bieden aan alle kinderen, hen helpen groeien en samen cultuur beleven, daar gaan we voor. We werken samen met professionals, overheden, sponsors en donateurs aan beide kanten van de Belgische taalgrens. Onze focus ligt op kinderen. Als er expliciet vraag naar is kunnen we onze doelgroep verruimen naar jeugd. Zeker als die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt.

Naast het bijstaan van kinderen zet de Stichting Kinderen Goedgekeurd ook in op onderwijs. We promoten en ondersteunen cultuureducatie op school, zowel door actieve samenwerkingen als losse projecten. Hierbij maken we geen onderscheid in onderwijsgraden of -netten. Cultuur en cultuureducatie is er voor iedereen.

Methode

De Stichting Kinderen Goedgekeurd is een weerspiegeling van België. Dat wil zeggen: met een federale structuur. Als stichting van openbaar nut werken we rond wetenschap, artistieke vorming, pedagogie, cultuur en menslievendheid. De erkenning als instelling van openbaar nut danken we aan onze dagelijkse inzet ten voordele van de maatschappij.

De nationale werking bestaat uit het Nationaal Muziektheater en het Kinderpanel. Beide organisaties zijn samengesteld uit Nederlandstalige en Franstalige kinderen. Naast de nationale werking zijn er ook afdelingen in de Vlaamse en Franstalige gemeenschap. Zij werken afzonderlijk en autonoom.

In het Nationaal Muziektheater zingen, dansen en acteren Nederlandstalige en Franstalige kinderen tussen 8 en 15 jaar. De samenzang brengt de kinderen met verschillende achtergronden en uit de verschillende landsdelen samen. Bovendien worden via zang en theater ruime maatschappelijke onderwerpen aanschouwelijk en begrijpelijk gemaakt.

Een tweede concrete actie is het Kinderpanel. Deze raad van Belgische kinderen, samengesteld uit zowel Nederlandstalige als Franstalige kinderen, geeft vanuit een jeugdige en onbevangen invalshoek raad en advies over maatschappelijke thema’s. Zowel aan instellingen, onderwijsorganen als organisaties van openbaar nut.

Een open stichting kan enkel met een laagdrempelige aanpak. Daarom beperken we zo veel mogelijk onze kosten en spreken we gericht de juiste kanalen aan. In onze artistieke aanpak staat originaliteit, creativiteit en ontwikkeling centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier de meerwaarde van diversiteit door creatief samen te werken met een gevarieerde groep.

Stichting Kinderen Goedgekeurd is herkenbaar door de stijl en aanpak: een bijzondere aandacht voor klassiek instrumenten en zang op muzikaal gebied, improvisatie en persoonlijke expressie. Daarnaast brengen we hedendaagse culturele en sociale thema’s die kinderen aanbelangen op een aanschouwelijke manier in hun leven.