Raad van Kinderen

Beleidsadvies door kinderen

Op vraag van Missing Chapter Foundation Nederland en H.K.H. Prinses Laurentien, wordt ook een Belgische Raad van Kinderen opgericht, waarvan KG! de coördinatie op zich neemt.

Het doel van deze Raad van Kinderen is organisaties in gesprek te brengen met een Raad van Kinderen.

De denkkracht van kinderen en hun rol als change agent is nu een ontbrekend hoofdstuk in maatschappelijke besluitvorming. Wij brengen dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma’s en vraagstukken.

Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelen we organisaties en scholen aan elkaar en begeleiden we de individuele trajecten. Raden van Kinderen gaan aan de slag met strategische dilemma’s van organisaties. Zij adviseren besluitvormers over mogelijke oplossingen. Aan de hand van onderstaand stappenplan leren kinderen meedenken over strategische en maatschappelijke dilemma’s en de wereld om zich heen. Omgekeerd ontdekken besluitvormers ook nieuwe denkrichtingen en kunnen zij én de leerkrachten creatief worden geïnspireerd.

Na het koppelen van een RVK van een school aan een berdrijf/organisatie:

Stap 1 dilemma: organisatie formuleert een dilemma

Stap 2 presentatie: organisatie presenteert dilemma

Stap 3 onderzoek: Raad van Kinderen onderzoekt dilemma

Stap 4 dialoog: Raad van Kinderen presenteert bevindingen

Stap 5 reactie: organisatie reageert op de adviezen

Stap 6 voortgang: organisatie en school evalueren

 

Wilt u ook een Raad van Kinderen op uw school? Dat kan!

Uw school kan zich kandidaat stellen via directie@kinderengoedgekeurd.be

Dit project is gratis, maar er wordt uiteraard inzet verwacht.

 

Bezoek ons op Facebook!