KG! Masterclass

Ons Kinderen Goedgekeurd!-koor bestaat uit een kerngroep (Nederlandstalig & Franstalig) van getalenteerde kinderen en jongeren van 8 tot 16j, die een geslaagde auditie achter de rug hebben.

Bij het koor leggen we het accent op zang, meerstemmig zingen in het bijzonder, alsook podiumprésence.

Jaarlijks organiseren we een auditie voor al wie geïnteresseerd is om deel uit te maken van ons koor en het lidmaatschap geldt dan ook voor 1 jaar. We vragen een éénmalige financiële bijdrage van 95 € en een optimale aanwezigheid en inzet. Dat vraagt de nodige discipline, want er dient ook thuis gestudeerd te worden.

De repetities van vinden plaats in Buggenhout (GC De Pit), die van de Franstalige in Brussel (Elsene). De gezamenlijke repetities gaan door in Brussel.

Voor 2016 is de auditie net achter de rug. Heb je toch nog een vraag hieromtrent? Contacteer ons dan via: info@kinderengoedgekeurd.be

 

 

Bezoek ons op Facebook!