Vorming: Cultuureducatie & cultuurparticipatie in de klas

VANAF SEPTEMBER 2016

We willen inzetten op het stimuleren van cultuur, cultuurparticipatie en actieve muzische en beeldende vorming in het onderwijs.

Onze eerste doelstelling van de vorming is het aanhalen van het belang van expressie en muzische vorming voor de ontwikkeling van kinderen.

Maar omdat dikwijls de tijd, kennis of mogelijkheden ontbreken om creatief vormend aan de slag te gaan in de klas willen wij eveneens methodieken meegeven en bijbrengen hoe je ondanks tijdsgebrek of middelen toch muzische vorming kan integreren in de lessen.

We zetten deze vormingen niet alleen op voor het onderwijzend personeel uit kleuter-en lager onderwijs, maar ook voor algemeen secundair onderwijs en de opleidingen kinderzorg en bejaardenzorg.

Deze vorming kan doorgaan op uw school.
Mogelijke data worden binnenkort gepubliceerd.

 

Bezoek ons op Facebook!