Over KG!

Visie

Cultuur beleven is een recht van iedereen, dus ook van kinderen! Dat is onze slogan en missie. Met ‘cultuur’ doelen we hier niet enkel op kunst, muziek, dans en theater, maar ook op educatie, sport, taal, voeding, enz. Kortom, alle aspecten van ons dagelijks leven die kinderen aanbelangen en plezier verschaffen. Alle aspecten die kinderen helpen ‘groeien’. Ongeacht afkomst, sociale situatie, culturele achtergrond en beperkingen moet iedereen kunnen genieten van zowel het maken als beleven van cultuur.

Daarom willen wij een laagdrempelig platform bieden waarin kinderen hun interesses en talenten ten volle kunnen ervaren, exploreren en ontwikkelen. Met onze projecten proberen we zoveel mogelijk kinderen te bereiken en te laten genieten van al wat onze én andere culturen te bieden hebben.

Opdracht

Als sociaal-educatief cultuurplatform voor en door kinderen wil Kinderen Goedgekeurd! een vertrouwensomgeving bieden waarin we op een actieve, pedagogisch verantwoorde manier creatief aan de slag gaan met woord, muziek, dans, voeding, taal enz.
Door het organiseren van een professioneel muziektheater, koorwerking, kookworkshops, artistieke workshops, vakantiekampen, uitgeven van kinderboeken en -muziek en meer, willen we de drempel tot cultuurbeleving bij kinderen van alle sociale klassen en culturele achtergrond verlagen.

Dit proberen we enerzijds door het beperken van kosten en bijdragen én een breed publiek te bereiken door het gericht aanspreken van de juiste kanalen anderzijds.
De kwaliteit van onze werking mag onze centrale doelstelling geenszins in de weg staan en willen we garanderen door samenwerking met professionals, overheden en sponsors.
Kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding bieden aan alle kinderen, hen helpen ‘groeien’ en samen cultuur beleven, daar willen we voor gaan.

Voor sommige projecten verruimen we onze doelgroep ‘kinderen’ naar ‘jeugd’ wanneer deze categorie zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt of er expliciet vraag is naar een bepaald project voor jongeren. Daarnaast willen we ook ondersteunend werken voor cultuureducatoren en promoten we muzische vorming op verschillende manieren in alle graden en netten van het onderwijs.

Werkmethodes

We organiseren onze kinder- en jeugdactiviteiten zowel in de creatief- artistieke sfeer als rond sociaal-culturele thema’s. Met een professioneel muziektheater, kookworkshops, artistieke workshops, sportieve evenementen, vakantiekampen, kinderboeken en -muziek enzovoort, willen we voor ieder wat wils brengen. Een breed aanbod is een eerste stap naar het bereiken van een gevarieerd publiek. Daarnaast proberen wij de drempel zo laag mogelijk te houden door onder meer de kosten te beperken en gericht de juiste kanalen aan te spreken. Maar vooral door het uitdragen van respect voor elke cultuur, elke achtergrond, elk persoon.

We vertrekken bij onze verschillende activiteiten steeds vanuit ieders individuele talent en interesses. Van hieruit willen we door een artistieke aanpak originaliteit, creativiteit en ontwikkeling bij elk kind stimuleren.
Daarnaast kan elk kind op een speelse manier de meerwaarde van diversiteit ontdekken door creatief samen te werken met een gevarieerde groep.

Omdat cultuur en expressie ook op school de nodige aandacht en goede aanpak verdienen, werken ook voor het onderwijs een vormend cultuureducatief programma uit. Wat al deze verschillende projecten en evenementen onderling bindt is onze visie en missie.

We streven naar herkenbaarheid door onze stijl en door het leggen van eigen accenten in onze werking. Deze accenten bestaan uit: bijzondere aandacht voor het klassiek instrumentarium en zang op muzikaal gebied, improvisatie en persoonlijke expressie op het terrein van muzische vorming en het hanteren van hedendaagse culturele en sociale thema’s die kinderen aanbelangen in het algemeen.

Bezoek ons op Facebook!